HR

2019-10-22
Det är inte lätt att hitta rätt medarbetare till små eller medelstora företag. Det finns flera sätt att gå till väga. Ett sätt är att se till att ditt företag är en attraktiv arbetsplats. Läs igenom den här texten och utvärdera ditt företag jämfört med vad anställda eftersöker.
Varför socialt kapital är det viktigaste kapitalet som ditt företag har
2018-07-02

Socialt kapital är lika viktigt som rörelsekapitalet för ditt företag.