Fyra faktorer som påverkar våra beslut gällande företagslånen | Ferratum Business Företagslån
<< Tillbaka till Bloggen
 • 2015-08-19
  företagslån, företags kredit

  Som långivare tittar vi på företaget som helhet, inte bara på en kreditupplysning. Våra egna kreditvärderingsalgoritmer tar hänsyn till en lång rad faktorer som gäller just din bransch och bedömer noggrant hur ditt företag mår i ett generellt perspektiv.

  Men vilka faktorer har en positiv påverkan gällande vårt beslut om ett företagslån? Fyra viktiga och enkla aspekter av vår kreditvärdering är listade nedan.

   

  1. Personlig kreditvärdighet

   

  Man ska inte underskatta hur viktig den personliga kreditvärdigheten är, även när det gäller ett företagslån. Allvarliga personliga betalningsanmärkningar är ofta ett hinder för att få ett mindre företagslån. Positiv personlig kreditvärdighet kan också vara till en fördel för företaget. Om företaget är relativt nytt och det är så att det inte finns så mycket data att bedöma kan god personlig kreditvärdighet väga upp beslutet.

   

  2. Kontinuitet i verksamheten

   

  Att bevilja ett lån till ett företag som har funnits under en längre tid är mycket simplare än att bevilja till ett nytt företag som fortfarande håller på att utveckla sin affärsmodell. Detta betyder inte att lånen inte kan beviljas ändå, men att det finns mindre tillförlitlig data att bedöma. Ett företag som har visat att affärsmodellen fungerar har mycket mindre sannolikt problem med att betala än ett nytt företag som fortfarande håller på att utvecklas och som fortfarande bygger upp sin kundbas.

   

  3. Kassaflöde

   

  För kortfristiga lån till företag är det viktigt att pengar flödar stadigt genom verksamheten. För att kunna uppskatta bolagets betalningsförmåga är det viktigt att kunna dra slutsatsen att bolaget kommer att ha råd med avbetalningarna efter att ha kollat på nuvarande kassaflöde. Vi förstår dock att det kan skilja beroende på vilken bransch och vilken tid det är på året. I många branscher normaliseras kassaflödet efter några månader beroende på säsong. I dessa fall hjälper det att kunna visa upp kassaflöden från månader som inte är påverkade av säsongsbetonade problem så att precisa riskkalkylationer kan göras.

   

  4. Bolagets kreditupplysning

   

  Även om vi inte grundar vårt beslut på kreditupplysningar är det fortfarande en bra källa för information som man inte kan få på annat sätt. Till exempel är företagets betalningsbeteende en självklar indikator när man tittar på hur företaget mår. Hur som helst är det så att sena betalningar är ett mänskligt misstag. Våra algoritmer räknar med detta, men efter en viss tröskel så kan det indikera ett problem i framtiden. Med det sagt så är det som småföretagare lämpligt att se till att varje betalning är i tid för att kunna visa upp det bästa i en kreditbedömning.

   

  Detta är fyra viktiga områden, men eftersom att alla företag är olika så tar våra algoritmer hänsyn till ett stort antal faktorer för att göra en korrekt slutlig bedömning för ditt företagslån. Detta används för att kunna låna ut ett företagslån som kan hjälpa oss att ta ditt företag till nästa nivå.

  Kategori:

  Finansiering